Over ons

De Feestweek ‘Loppersum in de jaren 60’ is een initiatief van de Historische Vereniging Loppersum en Rederijkerskamer Sappho maar inmiddels helpen steeds meer organisaties, verenigingen en betrokkenen mee met het organiseren van deze week.

De projectorganisatie van de Feestweek bestaat uit 7 werkgroepen. Elke werkgroep heeft een eigen coördinator. De algemene coördinatie is in handen van Annette Sins.

Heb je een goed idee, een vraag of wil je meehelpen? Stuur een mail naar loppersumjaren60@gmail.com of neem contact op met een van de coördinatoren van de werkgroepen!

Aanleiding Feestweek 'Loppersum in de jaren 60'

In 2015 organiseerden de Historische Vereniging Loppersum en Rederijkerskamer Sappho een gezamenlijk project rondom de verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Loppersum. Dit was een succes en besloten werd om het overgebleven budget te besteden aan een nieuw gezamenlijk project.

In 2020 waren de voorbereidingen voor dit nieuwe project in volle gang, maar deze werden stopgezet vanwege de lockdowns door corona. In het voorjaar van 2023 is besloten alsnog een project te organiseren. Dit keer als thema het leven in de jaren zestig in Loppersum.

Doel Feestweek

De aardbevingsproblematiek drukt al jaren zijn stempel op het leven in Loppersum. Huizen worden versterkt of gesloopt en in gesprekken sijpelt de problematiek door. Veel mensen hebben hierdoor last van somberheid en stress. 

Met deze Feestweek willen we Loppersum een positieve impuls geven. Met een aantrekkelijk programma met muziek, theater, een tentoonstelling en diverse andere activiteiten proberen we tien dagen lang te zorgen voor plezier, ontspanning, ontmoeting, verbinding, inzicht, het ophalen van herinneringen en het opdoen van nieuwe ervaringen.

De Feestweek wordt mogelijk gemaakt door diverse instanties

De Feestweek wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van verschillende organisaties en fondsen, te weten: Gemeente Eemsdelta, het programma Mijn Thuis Mijn Verhaal, het Cultuurfonds, de Eenkemastichting, Groninger Dorpen, Stichting Dorpsbelangen Loppersum, Fonds Eemsmond, VSB fonds en Loket Leefbaarheid Groningen.

Wij zijn dankbaar voor de steun van deze betrokken organisaties. Dankzij deze steun kunnen we een Feestweek organiseren die voor iedereen toegankelijk is en die bijdraagt aan de levendigheid en saamhorigheid van ons dorp.